II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 9707.
EWP 331
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-9151/2017]

Sygn. akt VII NsRejEwPzm 52, 53, 54/16

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kącka, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii Tak dla Polski o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych postanawia wpisać do ewidencji partii politycznych pod poz. EwP 331:

w rubryce 3: Liga Narodowa, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 83 lok. 9;
w rubryce 5: wykreślić:
Przemysław Piasta - Prezes Zarządu, zam.: 61-567 Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r.,
wpisać:
Zbigniew Lipiński - Prezes Zarządu, zam.: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 18 m. 88,
Przemysław Piasta - zam.: 61-567 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 115 m. 10;
w rubryce 11: zmiana statutu w brzmieniu określonym w Uchwale nr 1 podjętej na Kongresie partii Tak dla Polski w dniu 30 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach