Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 729.
KRS 0000572142, REGON 362288325, NIP 8442355566
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-08-20 r.
[BMSiG-252/2017]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Oil Transfer Development Stacja Paliw sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

OIL TRANSFER DEVELOPMENT STACJA PALIW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (16-400) (informacja ukryta), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000572142, działając na podstawie art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2016 r.,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!