I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 729.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-08-20 r.
[BMSiG-252/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

OIL TRANSFER DEVELOPMENT STACJA PALIW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (16-400) ul. Pułaskiego 107, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000572142, działając na podstawie art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2016 r., niniejszym ogłasza...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!