Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 738.
KRS 0000191899, REGON 016807552, NIP 5262489708
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-04 r.
[BMSiG-275/2017]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "Mokotowska" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "Mokotowska" Sp. z o.o. informuje, że uchwałą nr 2/2016 z dnia 28.12.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonało na podstawie art. 263 w zw. z art. 255 § 1 w zw. z art. 199 § 7 KSH obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51000 zł do kwoty 34500 zł. Obniżenie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!