I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 744.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-31 r.
[BMSiG-231/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm centralnych i holdingów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 70.10.Z (Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych).

Liczba rekordów:
6 086

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Spółki Instytut Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS: 345669) informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21.10.2015 r. Spółka została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie na adres siedziby Spółki w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.