III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 752.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 478/16 OF, VI GUp 198/16 OF
[BMSiG-249/2017]

Postanowieniem z dnia 21.12.2016r., Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 478/16 OF, ogłosił upadłość CELINY CIOŁEK, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Rębielcz 327, 81-032 Pszczółki, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Jezierskiej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!