III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 753.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 217/16
[BMSiG-266/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r. Sygn. akt V GUp 217/16 ogłosił upadłość likwidacyjną majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Adrian Kopyto zam. (informacja ukryta), 39-432 Gorzyce, PESEL: (informacja ukryta) . Na...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!