III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 754.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 552/16/2, X GUp 139/16/2
[BMSiG-264/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 grudnia 2016 roku, sygn. akt X GU 552/16/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki Barbary Papaj, zamieszkałej w Katowicach, (informacja ukryta), posiadającej nr PESEL (informacja ukryta) ,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!