III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 756.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 1/16 of, V GUp 82/16 of
[BMSiG-244/2017]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 1/16 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Katarzyny Lachnik, zam. w Opolu (45-769), PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!