III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 760.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 50/16/3
[BMSiG-206/2017]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 50/16/3 dotyczącej dłużniczki Pauliny Szymańskiej, zamieszkałej w Bytomiu, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!