III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 762.
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 28/15/Ap-1of
[BMSiG-225/2017]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1) w postępowaniu upadłościowym Jerzego Leśniewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Piotrkowie Trybunalskim, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!