III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 769.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 31/15 "of"
[BMSiG-250/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Sławomira Kędzierawskiego, zam. Kolonia Piąta 68, 24-204 Wojciechów, sygn. akt IX GUp 31/15 "of" została sporządzona i złożona do akt w dniu 29 listopada 2016 roku uzupełniająca lista wierzytelności dot. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie oraz Idea Bank Spółki...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!