III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 770.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 4/16
[BMSiG-272/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Kiragi, obejmującym likwidację jej majątku (sygn. akt V GUp 4/16), ogłasza, że została sporządzona i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19 oraz, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.