V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 805.
SĄD REJONOWY W PRZASNYSZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 562/16
[BMSiG-286/2017]

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 562/16 z wniosku Krystyny Wódkiewicz z udziałem Jadwigi Krukowskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Mchowie, gmina Przasnysz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 126, o powierzchni 1,5267 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane tą sprawą, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!