Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 8779.
KRS 0000619667, REGON 364534751, NIP 6452547154
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-25 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/16249/16/547]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Plus Logistics sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2017.01.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoJASKÓLSKI
2.ImionaTOMASZ FRYDERYK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA