Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 8829.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-12-13 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/25310/16/12]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ataraxy Ventures Man sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2017.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.12.2016 R., REP. A NR 3392/16, NOTARIUSZ MARTA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI PO § 6 DODANO § 6A

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOGA
2.ImionaMACIEJ ARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950,00;-ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1.547.263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.363.150,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego77363200,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport77358200,00 ZŁ