Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 9007.
KRS 0000035120, REGON 690571716, NIP 8132904151
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-09 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/14629/16/167]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2017.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoMILA
2.ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA