Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 9138.
KRS 0000628591, REGON 364965149, NIP 8792685666
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-07-15 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/17388/16/602]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Perfekcyjna Księgowa sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2017.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.12.2016 R., REP. A NR 3519/2016, NOTARIUSZ IRENA CZECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 80 W TORUNIU 87-100, DODANO UST. 4 W § 8 UMOWY SPÓŁKI