III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14918.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 91/17, XII GUp 49/17
[BMSiG-14516/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Teresy Augustyniak, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 72-010 Police, PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 49/17....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!