III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14919.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 389/16, XII GUp 48/17
[BMSiG-14521/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Czuper, zamieszkałej: (informacja ukryta), 72-004 Pilchowo, PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!