III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14926.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 20/17/5, X GUp 60/17/5
[BMSiG-14550/2017]

Zawiadamiam, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2017 roku o sygnaturze akt X GU 20/17/5 ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Gnietko - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy (informacja ukryta) w Bytomiu, posiadającego numer PESEL (informacja ukryta) ....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!