III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14928.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 318/16, XII GUp 77/17
[BMSiG-14293/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XII GU 318/16, ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Kały (Kała) zamieszkałej w Tarnowskich Górach, numer PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.Sędziego komisarza wyznaczono w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!