III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14932.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 72/17
[BMSiG-14465/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, (informacja ukryta), 35-303 Rzeszów, z dnia 16 marca 2017 roku, sygn. akt V GUp 72/17, ogłoszono upadłość dłużnika Krajewski Janusz, zam. w Przemyślu, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalność...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!