III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14933.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 328/16, XII GUp 41/17
[BMSiG-14304/2017]

Syndyk masy upadłości Łukasz Zarzycki informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 328/16 sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w pkt 1. postanowienia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia upadłości Aleksandry Krawczyk-Orzeł, będącej osobą fizyczną...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!