III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14940.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 420/16, XII GUp 81/17
[BMSiG-14292/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 420/16 ogłoszono upadłość Izabeli Stępień-Wabik, PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 44-120 Pyskowice, (informacja ukryta), obejmującą likwidację...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!