III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 14952.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 117/16 "of"
[BMSiG-14544/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Katarzyny Jurkowskiej, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 117/16 "of", syndyk masy upadłości złożył w dniu 16.03.2017 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!