III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 14970.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-12-03 r., sygnatura akt: XI GUp 51/14
[BMSiG-14435/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 773

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów szkła gospodarczego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 23.13.Z (Produkcja szkła gospodarczego).

Liczba rekordów:
475

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego HUTA SZKŁA TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 51/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II częściowy plan podziału dotyczący kategorii III, które można przeglądać w Sali Przeglądowej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter).
Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału.