III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 14977.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 72/16
[BMSiG-14335/2017]

Syndyk masy upadłości Natalii Dobrowolskiej i Michała Dobrowolskiego w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 72/16, obwieszcza o przetargach na sprzedaż: 1) udziału (3/32) w prawie własności nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę o nr. 94 z obrębu Ossów, z zastrzeżeniem ceny minimalnej wynoszącej 7.705,00 zł (siedem tysięcy siedemset pięć...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!