III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 14979.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 591/15
[BMSiG-14329/2017]

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kępki w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt X GUp 591/15 obwieszcza o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewid. 374/5 z obrębu 0010-Jachranka, o pow. 0,1776 ha wraz z posadowionym na niej domem jednorodzinnym położonym w Jachrance 80a, 05-140 Serock, dla której Sąd...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!