III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 14983.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 177/16
[BMSiG-14306/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Serwety (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 177/16), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 491(6) ust. 3 i art. 491(2) ust. 1 Prawa upadłościowego, że...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!