III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 14985.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 4/16
[BMSiG-14491/2017]

Syndyk masy upadłości Andrzeja Szlagowskiego, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 4/16, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz warunkach określonych w Regulaminie przetargu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!