IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 14990.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-01 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 5020/17/019
[BMSiG-14389/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie pomorskim.

Liczba rekordów:
318 865

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu słupskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie słupskim (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
11 813

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pod sygn. akt 5020/17/019 wobec AEROSOL METAL BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ostatni adres siedziby: Charnowo 36, REGON 771556803 , NIP 8392822906 , o rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenie jej z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotowej Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić wykreślenie jej z Rejestru.