V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 15125.
SĄD REJONOWY W GORLICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 86/17
[BMSiG-14518/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się pod sygn. I Ns 86/17 postępowanie z wniosku Marcina Cieśli o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Ligęza, córce Ludwika i Tekli, zmarłej w dniu 30 grudnia 2016 r. w Gorlicach, ostatnio stale zamieszkałej w Łużnej. Wzywa się wszystkich jej spadkobierców lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!