V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 15127.
SĄD REJONOWY W WĄGROWCU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 84/17
[BMSiG-14377/2017]

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny, ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 84/17 z wniosku Marii Gebler z udziałem Marcina Koprowskiego, Małgorzaty Jankowskiej, Wojciecha Koprowskiego, Jarosława Koprowskiego, Romualda Koprowskiego, Wandy Nowak, Mariusza Piechniak-Buczkowskiego, Zdzisława Piechniak-Buczkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Piechniak-Buczkowskiej, córce Wawrzyńca i Walerii, zmarłej dnia 28.09.2016 r. w Wągrowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Wągrowcu i Henryku Piechniak-Buczkowskim, synu Piotra i Konstancji, zmarłym dnia 11.11.2016 r. w Wągrowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Wągrowcu. Przedmiotem sprawy jest ustalenie spadkobierców po zmarłych Kazimierze Piechniak-Buczkowskiej i Henryku Piechniak-Buczkowskim.

W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po Kazimierze Piechniak-Buczkowskiej i Henryku Piechniak-Buczkowskim, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich przy dziedziczeniu.