V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 15129.
SĄD REJONOWY W RYKACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 294/16
[BMSiG-14303/2017]

W Sądzie Rejonowym w Rykach, I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 294/16 z wniosku Teresy Dulińskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Dęblinie, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2251, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!