V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 15133.
SĄD REJONOWY W RYKACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 635/16
[BMSiG-14297/2017]

W Sądzie Rejonowym w Rykach, I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa sygn. akt I Ns 635/16 z wniosku Zofii Skrzypiec o zasiedzenie nieruchomości położonej w Sobieszynie, gm. Ułęż, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1247, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!