IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 15140.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-07-14 r., sygnatura akt: VIII GR 5/17, VIII GRu 1/17
[BMSiG-14522/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm zajmujących się obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 38.21.Z (Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne).

Liczba rekordów:
602

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa podlaskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie podlaskim.

Liczba rekordów:
189 748

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

OBWIESZCZENIE SĄDOWE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VIII GR 5/17):

I. otwarto postępowanie układowe wobec LSA Sp. z o.o. w Białymstoku (KRS nr 0000310120);

II. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kurowskiej;

III. wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000591282);

IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego;

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Postępowanie układowe będzie prowadzone pod sygn. VIII GRu 1/17.