XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104096.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-04-12 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8729/17/548]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 679

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni napojów bezalkoholowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 46.34.B (Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych).

Liczba rekordów:
1 205

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaSŁOWIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina DUSZNIKI-ZDRÓJ miejscowość DUSZNIKI-ZDRÓJ
2.Adresmiejscowość DUSZNIKI-ZDRÓJ ulica RYNEK nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy 57-340 poczta DUSZNIKI-ZDRÓJ kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejBARTOSZ.SOLNICA@GMAIL.COM

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.04.2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOLNICA
2.ImionaBARTOSZ JAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZLOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRAS
2.ImionaALEKSANDRA OLGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAZNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOLNICA
2.ImionaBARTOSZ JAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRAS
2.ImionaALEKSANDRA OLGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRAS
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMALIK
2.ImionaJAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW