XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 104297.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-08-01 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9157/17/174]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
136 483

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni słodyczy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 46.36.Z (Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich).

Liczba rekordów:
1 521

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJEE KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY POD FIRMĄ EXMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA LUB SAMODZIELNIE PROKURENT, ALBO SAMODZIELNIE PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 900.000,00 ZŁ B) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA LUB PROKURENTEM W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIAA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 900.000,00 ZŁ JEŻELI PRZED ZAŁATWIENIEM SPRAW, O KTÓRYCH MOWA W PUNKTACH A) I B), CHOĆBY JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPRZECIWI SIĘ JEJ PROWADZENIU, WYMAGANA JEST UPRZEDNIA UCHWAŁA ZARZĄDU KOMPLMENTARIUSZA. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST MARCIN JÓZEF MAREK - PREZES ZARZĄDU. PROKURENTEM SAMOISTNYM KOMPLEMENTARIUSZA JEST ELŻBIETA MAREK. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.