XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104534.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-11-17 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2757/17/283]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm konsultingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Liczba rekordów:
60 407

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
536 936

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCMC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCMC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBRAMBILLA
2.ImionaGABRIELE Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoRACIBORSKI
2.ImionaMICHAŁ RACIBOR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji30.01.2017 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CMC CONSULTING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI, REP. A NR 121/2017, NOTARIUSZ MIKOŁAJ WALKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRACIBORSKI
2.ImionaMICHAŁ RACIBOR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności30.01.2017 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CMC CONSULTING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI, REP. A NR 121/2017, NOTARIUSZ MIKOŁAJ WALKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE