XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105068.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-30 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10859/17/51]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoBUCHOWIECKI
2.ImionaROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA

WPISAĆ

2

1.NazwiskoKWELLA
2.ImionaROBERT ROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA