XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105119.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-24 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/4477/17/764]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Gliwice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Gliwice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
24 303

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 108

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWEISSENSTEINER
2.ImionaMATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 29.02.2016R. PRAWOMOCNE 22.03.2016R.. SYGN. AKT GL. X NS REJ. KRS 23078/15/698 O USTANOWIENIU KURATORA W TRYBIE ART. 42 KODEKSU CYWILNEGO CELEM DOPROWADZENIA DO POWOŁANIA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW LIKWIDATORA SPÓLKI LUB WSKAZANIA KANDYDATA NA LIKWIDATORA W CELU POWOŁANIA GO PRZEZ SĄD.
6.Data powołania kuratora29.02.2016