XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 105425.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-07-15 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3400/17/639]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu bolesławieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie bolesławieckim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
11 450

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
421 004

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni13.12.2016 R. - ZMIENIONO: § 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 36, 37, 40, 45, 47, 50, 53, 55, 62, 63 STATUTU. 29.03.2017 R. - ZMIENIONO: § 40 STAUTU.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUTKOWSKI
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRNIAK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności02 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH

WYKREŚLIĆ

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności02 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH