XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 105442.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-15 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10380/17/900]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
17 548

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 024 433

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBELKA STYK
2.ImionaJUSTYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAWIDZKA
2.ImionaGRAŻYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYM JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI)NIERUCHOMOŚCI

WYKREŚLIĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 16.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2015 DO 31.12.2015