XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 105476.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-11-09 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19173/17/219]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Tychy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Tychy (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
13 698

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Rybnik

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Rybnik (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
14 110

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 326 nr lokalu 3 kod pocztowy 03-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 5 nr lokalu 14A kod pocztowy 03-464 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.NazwiskoTROCHIM
2.ImionaARKADIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI