I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 18879.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-09 r.
[BMSiG-18355/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
4 201

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Zabrze

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Zabrze (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
16 218

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Dnia 11 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GARDENOR INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Zabrzu podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu, a jedyny komplementariusz Spółki wyraził zgodę na powzięcie tej uchwały, co spowodowało otwarcie likwidacji Spółki.

Wobec powyższego wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym ukaże się drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji, na adres siedziby Spółki - ul. Hagera 24B, 41-800 Zabrze.