III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18920.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 60/17 of, VI GUp 57/17 of
[BMSiG-18453/2017]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt VI GU 60/17 of (GUp 57/17 of) ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Nawrockiego, zamieszkałego: 43-460 Wisła, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , obejmującą likwidację majątku dłużnika,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!