III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18922.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 2/17of
[BMSiG-18445/2017]

Postanowieniem z dnia 9 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/17of ogłosił upadłość Katarzyny Kąkol, zamieszkałej w Nowej Wsi 12, 27-300 Lipsko, PESEL nr 81092311209, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Karwata.Wyznaczono syndyka w osobie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!