III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18923.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GUp 64/17 "of"
[BMSiG-18434/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 maja 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Ireny Kowalskiej, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 76-032 Mielno; numer PESEL (informacja ukryta) , 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!