III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18926.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 187/16
[BMSiG-18474/2017]

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie V GU 187/16 ogłoszona została upadłość Sławomira Mazurka, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 87-123 Brzozówka, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!