III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18927.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GU 41/17, VIII GUp 44/17
[BMSiG-18426/2017]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 maja 2017 roku, sygn. akt VIII GU 41/17, ogłosił upadłość Sylwii Nowakowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: (informacja ukryta), 42-244 Mstów. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!